Vrsta štampe:

Tip štampe:
Veličina:

          Širina: mm    Visina:mm

Vrsta papira:

Vrsta papira:

Količina:

Izračunata cena(u dinarima):
Napomena: Za detaljnije informacije molimo kontaktirajte nas preko e-maila, telefona ili možete postaviti pitanje.